szkoły dla dorosłych

strona główna
PUBLICZNE

GNIEZNO

Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie
Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych
ul. Chrobrego 23
tel. 61/428-29-10

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Cieszkowskiego 17
tel. 61/426-56-37

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
Technikum Uzupełniające
ul. Gdańska 106
tel. 61/426-65-23

JAROCIN

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 
ul. Franciszkańska 1 
tel. 62/747-26-19

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Technikum dla Dorosłych
ul. Franciszkańska 2
tel. 62/747-22-40

KALISZ

Zespół Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich
Technikum dla Dorosłych
ul. Wodna 11-13
tel. 62/501-60-56

Zespół Szkół Samochodowych 
Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych 
ul. 3 Maja 18
tel. 62/757-53-82

KROTOSZYN

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych
Technikum Uzupełniające nr 1 
dla Dorosłych
ul. Mickiewicza 11
tel. 62/725-32-75

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Technikum Uzupełniające nr 1
Plac Jana Pawła II 5 
tel. 62/725-22-28

LESZNO

Zespół Szkół Ekonomicznych
Technikum Uzupełniające 
ul. Poniatowskiego 2
tel. 65/529-24-07

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych 
Technikum Uzupełniające  
dla Dorosłych
ul. 1 Maja 1
tel. 65/529-94-30

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Zespół Szkół Ekonomicznych
Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych nr 5
ul. Partyzancka 29
tel. 62/591-95-56

Zespół Szkół Technicznych 
Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych nr 1
ul. Poznańska 43
tel. 62/735-89-00

Zespół Szkół Usługowych
Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych nr 2
Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych nr 2
ul. Wolności 12
tel. 62/736-51-82

PIŁA

Zespół Szkół Ekonomicznych 
Technikum dla Dorosłych
ul. Sikorskiego 18 A
tel. 67/212-34-32

Zespół Szkół Gastronomicznych
Technikum Uzupełniające
ul. Sikorskiego 73
tel. 67/212-34-01

POZNAŃ

OCHOTNICZE HUFCE PRACY
WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
61-485 Poznań
ul. 28 czerwca 1956 roku nr 211
tel. 61 831 24 05, fax 61 831 24 85
e-mail: wielkopolska@ohp.pl
www.wielkopolska.ohp.pl

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne, Technikum Zaoczne
ul. Raszyńska 48 
tel. 61/861-00-27

Zespół Szkół Budowlanych
Technikum Zaoczne
ul. Grunwaldzka 152 
tel. 61/661-88-88

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2
Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych
ul. Świt 25 
tel. 61/861-67-00

Zespół Szkół 
Licealno-Technicznych 
XIX Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
Technikum Uzupełniające nr 19 dla Dorosłych
ul.28 Czerwca 1956 roku 352/360
tel. 61/832-00-33

Zespół Szkół Łączności 
im. Mikołaja Kopernika
XXXIV Liceum Uzupełniające 
dla Dorosłych
Technikum Uzupełniające nr 34 dla Dorosłych
ul. Przełajowa 4
tel. 61/825-00-11

Zespół Szkół Mechanicznych
Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych
ul. Świerkowa 8, tel. 61/832-19-49

Zespół Szkół Odzieżowych
XXIII Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające 
ul. Kazimierza Wielkiego 17
tel. 61/85-296-92

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 
im. J. J. Śniadeckich 
Technikum Zawodowe Zaoczne 
ul. Warzywna 19
tel. 61/820-00-91
e-mail:office@zsps.poznan.pl
www.zsps.poznan.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
Technikum Uzupełniające Nr 6
dla Dorosłych
ul. Św. Floriana 3
tel. 61/841-11-28

Zespół Szkół Zawodowych nr 6
XXX Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych
ul. Działyńskich 4/5
tel. 61/852-24-64

ŚREM

Zespół Szkół Ekonomicznych
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
ul. Józefa Wybickiego 2
tel. 61/283-01-77

Zespół Szkół Politechnicznych
Technikum Uzupełniające
ul. Ks. J. Popiełuszki 30 
tel. 61/283-03-37

Zespół Szkół Technicznych
Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych
ul. Staszica 3
tel. 61/2837-6-35

ŚRODA WIELKOPOLSKA

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen J. H. Dąbrowskiego
Liceum Uzupełniające  dla Dorosłych
Technikum Uzupelniajace
ul. Kosynierów  2B
tel. 61/285-23-28

Zespół Szkół Zawodowych 
ul. Paderewskiego 27
tel. 61/285-38-64

WĄGROWIEC

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
ul. Kościuszki 49 
tel. 67/262-03-47

NIEPUBLICZNE

GNIEZNO

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu z siedzibą w Gnieźnie
ul. Warszawska 21 
tel. 61/424-18-11

KALISZ

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
ul. Skalmierzycka 2a 
tel. 62/767-40-88 
 tel./fax 62/757-46-56
e-mail.zdz@zdz.kalisz.pl 
www.zdz.kalisz.pl  

KOŁO

Centrum Szkoleniowe WIEDZA
ul. Kolejowa 5
tel. 63/272-08-65
kolo@cswiedza.pl

KONIN

AP Edukacja 
ul. Chopina 21 F  
tel. 63/244-98-86

Centrum Szkoleniowe WIEDZA
ul. Kolejowa 2
tel. 63/249-39-06
szkoly@cswiedza.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Zofii Urbanowskiej 9
tel./fax 63/24-20-896, 24-20-844
e-mail. zdzck@konin.lm.pl
www.zdz.konin.pl

LESZNO

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Krótka 5
tel. 65/520-38-29, 529-25-21
e-mail. info@ck-leszno.com.pl
www.ck-leszno.com.pl

PIŁA

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Browarna 19
tel./fax 67/213-15-74, 231-15-53 w. 66
www.zdz.i-pila.pl 

POZNAŃ

Centrum Kształcenia „Prymus”
Świt 25
tel. 61/862-14-18

COSINUS 
ul. Św. Marcin 66/72 
tel. 61/851-96-31

SZKOLENIOWIEC
ul. Obornicka 229
60-650 Poznań
tel. 61 656-20-60, 61 84-00-441

Technikum hodowli koni
dla dorosłych w Poznaniu
CDS-LIDER
tel./fax 61/814-03-60, 508 194 737

Zakład DoskonaleniaZawodowego
Centrum Kształcenia w Poznaniu
Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli 
w Poznaniu, 60-179 Poznań
ul. Jeleniogórska 4/6
tel. 61/86-85-417, fax. 86-85-144
e-mail.info@zdz.com.pl 
www.zdz.poznan.pl

ŚREM

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu z siedzibą w Śremie
ul. Sikorskiego 21 
tel. 61/283-54-45

WRZEŚNIA

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu z siedzibą we Wrześni
ul. 3-go Maja 4
tel. 61/436-11-83