szkoły średnie zawodowe

strona główna
PUBLICZNE

Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne
ul. Krasnołęcka 3
00-734 Warszawa
tel. 22/8412362

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych Licealnych
im. St. Noakowskiego
Technikum Architektoniczno-Budowlane
ul. Przyrynek 9
tel./fax 22/8310696

Zespół Szkół Licealnych 
i Ekonomicznych nr 1
Technikum Ekonomiczne nr 1
Liceum Profilowane nr 6
ul. Stawki 10
tel. 22/8311683, 8315451
fax 22/8319752

Zespół Szkół 
Elektronicznych i Licealnych
ul. gen. Zajączka 7
tel. 22/8391223
fax 22/8390043

Zespół Szkół Fototechnicznych
Technikum Fototechniczne
Zasadnicza Szkoła Fototechniczna
Technikum Uzupełniające nr 25
ul. Spokojna 13
tel. 22/8387091
fax. 22/8389169
e-mail: info@fotospokojna.com
www.fotospokojna.com

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. Prof. E. Pijanowskiego
ul. Poznańska 6/8
tel. 22/6285628

Zespół Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdańska 30/36
tel./fax 22/8100489

Zespół Szkół Licealnych 
i Technicznych nr 1 
ul. Wiśniowa 56
tel. 22/6464499

Zespół Szkół Licealnych
i Technicznych nr 2
Technikum Elektryczne nr 4
ul. Złota 58
tel. 22/6201141
fax 22/6202705

Zespół Szkół
Mechanicznych nr 4
im. Stefana Starzyńskiego
ul. Jagiellońska 61
tel. 22/8112915

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich, Kosmetycznych nr 22 
Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
ul. Kazimierzowska 60
tel. 22/8496218

Zespół Szkół Poligraficznych 
im. Marszałka 
J. Piłsudskiego
Technikum Poligraficzne
Zasadnicza Szkoła Poligraficzna
ul. Stawki 14
00-178 Warszawa
tel/fax 22/8311712
tel 22/8319588
e-mail: wspoligraf@poczta.onet.pl
e-mail: zsp@edu.um.warszawa.pl
www.zspoligraf.pl

Zespół Szkół Samochodowych 
i Licealnych nr 1
im. Romana Pijanowskiego
Technikum Samochodowe
Zasadnicza Szkoła 
Samochodowa nr 2
ul. Hoża 88
tel. 22/66214572, fax 22/6288369

Zespół Szkół 
Samochodowych nr 2 
Al. Jana Pawła II 69
tel. 22/8387021

Zespół Szkół 
Samochodowych nr 3
ul. Włościańska 35
tel. 22/6633038

Zespół Szkół 
Spożywczo-Gastronomicznych 
i Licealnych 
ul. Komorska 17/23
tel. 22/6103588

Zespół Szkół 
im. Bohaterów Narwiku
Technikum nr 9 Lotnicze 
ul. Gładka 16, tel. 22/8460942

Zespół Szkół 
im. Michała Konarskiego 
Liceum Ogólnokształcące
Technikum Mechaniczne
Technikum Ortopedyczne
ul. Okopowa 55 a
01-043 Warszawa
tel. 22/8387832, 8386061 
fax 22/8387578
e-mail: zs_konarski@poczta.onet.pl
www.republika.pl/zs_konarski

Zespół Szkół 
im. Piotra Wysockiego
Technikum nr 11 
XVI Liceum Profilowane
ul. Odrowąża 75
tel. 22/8110113, 8111579

Zespół Szkół 
im. Stanisława Wysockiego
Liceum Profilowane
Technikum
ul. Szczęśliwicka 56
tel. 22/8223252

Zespół Szkół 
im. gen. Stefana Grota-Roweckiego
Technikum Elektryczne nr 3
Technikum Uzupełniające nr 22
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9
ul. Targowa 86
tel./fax 22/6191351

Zespół Szkół nr 3
im. 2 Armii Wojska Polskiego
XVIII Liceum Profilowane
Technikum Ekonomiczne nr 8
ul. Joliot-Curie 13
tel. 22/8446663, 8447514
fax 22/8441491

Zespół Szkół nr 4  
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
IX Liceum Profilowane
profil ekonomiczno-administracyjny
Technikum nr 10
zawód: tezchnik handlowiec, technik ekonomista (planowane jest uruchomienie kształcenia 
w zawodzie technik usług turystycznych) 
Technikum Uzupełniające nr 7
zawód: technik handlowiec
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 23
zawód: sprzedawca
Szkoła Policealna nr 12 zawód: technik organizacji reklamy
ul. Szczęśliwicka 46
02-353 Warszawa
tel. 22/8231436
fax 22/8234666
e-mail: zse14@zse4.waw.ids.pl
www.zse4.waw.ids.pl

Zespół Szkół nr 5
im. Stefana Kisielewskiego
Technikum 
Ekonomiczne nr 2
ul. Szczawnicka 1
tel./fax 22/8105423

Zespół Szkół  nr 6
XLIV Liceum Profilowane
Technikum Ekonomiczne nr 4 
im. Fryderyka Skarbka
ul. Zawiszy 13
tel./fax 22/6325219

Zespół Szkół  nr 7
im. Sz. Bońkowskiego
Technikum nr 3
im. L. Krzywickiego
ul. Chłodna 36/46
tel/fax. 22/6549072

Zespół Szkół nr 8
Technikum Ekonomiczne nr 9
 ul. Otwocka 3
tel. 22/6197635/37

Zespół Szkół nr 10
im. Stanisława Staszica
Technikum Ekonomiczne nr 7
im. Stanisława Staszica
VII Liceum Profilowane
Technikum Uzupełniające nr 8
ul. Kolektorska 9/11
tel./fax 22/8332868

Zespół Szkół nr 11  
im. Władysława Grabskiego
XX Liceum Profilowane
Technikum Handlowe nr 1
ul. Ratuszowa 13
tel. 22/6195123, 6199491
fax 22/6193058 

Zespół Szkół nr 12 
im. Olimpijczyków Polskich
ul. Siennicka 15
tel. 22/8107961, 8103459

Zespół Szkół nr 14
Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe 
im. Stanisława Kluźniaka
ul. Szanajcy 5
tel./fax 22/6194713
e-mail: zs14szanajcy5@o2.pl
www.zs14.pl

Zespół Szkół nr 18 
Technikum Księgarskie 
im. Stefana Żeromskiego
ul. Żeromskiego 81
tel./fax 22/8347201

Zespół Szkół nr 20
im. gen. Józefa Bema
Technikum Elektroniczne
ul. Marynarska 2/6
tel. 22/8433713

Zespół Szkół nr 21
Technikum Chemiczne nr 3 
ul. Saska 78
tel. 22/6173374

Zespół Szkół nr 22
im. E. Konopczyńskiego 
Technikum Elektryczno-Elektroniczne
II Liceum Profilowane
ul. Konopczyńskiego 4
tel. 22/8264380

Zespół Szkół nr 23
Liceum Profilowane nr 1
Technikum nr 1 
im. Zdzisława Mączyńskiego
ul. Górnośląska 31
tel. 22/6280923

Zespół Szkół nr 24
im. Prof. Stefana Bryły
Technikum Budowlane
ul. Księcia Janusza 45/47
tel. 22/8361771

Zespół Szkół nr 26
XLI Liceum Profilowane
ul. Urbanistów 3
tel./fax  22/8233099

Zespół Szkół nr 27
Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa nr 31
ul. Rzymowskiego 38
tel. 22/8436681

Zespół Szkół nr 28
Technikum Elektryczne 
im. Synów Pułku
ul. Żywnego 25
tel. 22/8443634

Zespół Szkół nr 31 
im. J. Kilińskiego
XXVI Liceum Profilowane  
Zasadnicza Szkoła Rzemiosł Artystycznych
ul. Felińskiego 13
tel. 22/8390041

Zespół Szkół nr 32 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
ul. Ożarowska 71, 01-408 Warszawa
XCII Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Integracyjnymi
Technikum nr 23 
Branżowa Szkoła I-go st. nr 39
zs32@edu.um.warszawa.pl
tel. 22/8364062
www.zs32.edu.pl

Zespół Szkół nr 33 
Technikum nr 6
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7
ul. Targowa 86
tel./fax 22/6193486/87

Zespół Szkół nr 34 
im. Mieszka I
XV Liceum Profilowane
Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa nr 41
ul. Mieszka I 7
tel. 22/6795439 

Zespół Szkół nr 36
im. M. Kasprzaka
ul. Kasprzaka 19/21
tel. 22/6320211

Zespół Szkół nr 37 
im. Agnieszki Osieckiej
Technikum Łączności 
im. prof. Janusza Groszkowskieg
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 55
Al. Stanów Zjednoczonych 24
tel. 22/8713576, 8714536
fax 22/6732336
www.zs37.waw.pl

Zespół Szkół nr 39
im. prof. E. Jankowskiego
Technikum Ogrodnicze
Technikum Uzupełniające nr 21
Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
ul. Bełska 1/3 
tel./fax 22/8485386

Zespół Szkół nr 42
Technikum nr 8
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 37
ul. Konińska 2
tel. 6226281 do 83

Zespół Szkól Zawodowych 
FSO S.A. 
Technikum Mechaniczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Jagiellońska 71
tel. 22/6763985
fax 22/6761084

Zespół Szkół Zawodowych nr 32
im. K. K. Baczyńskiego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Ożarowska 71
tel. 22/8364062

Zespół Szkół Zawodowych nr 35
im. Zofii Jaroszewicz KASI
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Żeromskiego 22/26
tel. 22/8343264

SZKOŁY SPECJALNE

Instytut Głuchoniemych
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Pl. Trzech Krzyży 4/6
tel. 22/6280431
fax 22/6254720

Liceum Profilowane nr 38
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Słabowidzących
im. dr Zofii Galewskiej
ul. Koźmińska 7
tel. 22/6211452 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
Liceum Profilowane 
dla Niesłyszących 
i Słabo Słyszących
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
dla Niesłyszących i Słabo Słyszących
ul. Łucka 17/23
tel. 22/6206285

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 54
ul. Długa 9
tel./fax 22/8311855

Zespół Szkół Specjalnych nr 2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Namysłowska 10
tel. 22/6197234

Zespół Szkół Specjalnych nr 89
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 53
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3
ul. Skaryszewska 8
tel. 22/6190080
fax 22/6197547
e-mail: zssnr89@op.pl

NIEPUBLICZNE

ALMAMER
Technikum 
Hotelarsko-Turystyczne
ul. Szczęśliwicka 33 a
tel. 22/823 92 82
www.technikum.almemer.pl

Katolickie Liceum Profilowane
im. ks. Piotra Skargi
ul. Bema 73/75
tel./fax 22/6319020

Prywatne Centrum Edukacji Zawodowej
Liceum Profilowane
Technikum 
ul. Chłodna 36/46
tel. 22/6209344

Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Kijowska 3
tel. 22/6189692, 6189140

Europejskie Technikum Lotnicze SIMP
Europejskie Lotnicze Liceum Profilowane Transportowo-Spedycyjne
ul. Świętojerska 9
tel./fax 22/6359487
e-mail: ptl1@wp.pl
www.techlot-simp.pl

Prywatne Technikum 
Hotelarsko-Gastronomiczne
4-letnie na podbudowie gimnazjum
w zawodach:
Technik Hotelarstwa
Technik Obsługi Turystycznej
Technik Organizacji Usług Gastronomicznych
ul. Chodakowska 50
03-816 Warszawa
tel. 22/256 88 00, 818 69 54, 818 15 08
e-mail: zsp@wshgit.edu.pl www.zsp.wshgit.edu.pl 

Szkoła Handlowa Henryk Zub
Euro Technikum
ul. Wiktorska 83/87
tel. 22/8448333

Technikum Fryzjerskie
ul. Kaleńska 3
tel. 22/8705429, 4255134

Technikum 
Handlowo-Menedżerskie
HERMES
01-903 Warszawa
ul. Marii Dąbrowskiej 15
tel./fax 22/8650607
e-mail: szkolahermes@wp.pl
www.szkoly-hermes.pl

Zespół Społecznych Szkół Specjalnych
Podstawowej, Gimnazjum
DAĆ SZANSĘ STO
ul. Głogowa 2 b
tel. 22/8484902