szkoły średnie zawodowe

strona główna
PUBLICZNE

BĘDZIN

Zespół Szkół nr 1
ul. Krasickiego 17
tel. 32/267-62-01

BIELSKO-BIAŁA

Zespół Szkół 
Budowlanych nr 2
ul. Budowlanych 4
tel. 33/812-54-59

BYTOM

Zespół Szkół Ekonomicznych 
ul. Webera 6
tel. 32/282-34-82

CHORZÓW

Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
ul. Katowicka 64
tel. 32/241-17-25

CIESZYN

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
pl. Londzina 3
tel. 33/858-18-70

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Kraszewskiego 11
tel. 33/852-01-84

CZĘSTOCHOWA

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących  
al. Niepodległości 16/18
tel./fax 34/363-02-14

DĄBROWA GÓRNICZA

Zespół Szkół Budowlanych
al. Piłsudskiego 74
tel. 32/264-12-68

GLIWICE

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
ul. Kozielska 1
tel. 32/231-52-36

KATOWICE

Zespół Szkół  Budowlanych 
ul. Techników 7
tel./fax 32/256-63-72

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Raciborska 3
tel. 32/251-68-01

Zespół Szkół Elektrycznych 
i Ogólnokształcących
I Liceum Profilowane 
ul. Józefowska 32
tel. 32/258-23-50

Zespół Szkół Handlowych
ul. Gen. J. Hallera 60
tel./fax 32/256-99-34

MYSŁOWICE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Mikołowska 44
tel. 32/222-50-15 

SOSNOWIEC

Zespół Szkół Technicznych 
i Licealnych
ul. Kilińskiego 31
tel. 32/266-07-34

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Salezjańskie Technikum Elektroniczne
ul. Wojska Polskiego 82
tel. 32/345-21-66

TARNOWSKIE GÓRY

Wieloprofilowy Zespół Szkół 
ul. Sienkiewicza 6
tel. 32/285-25-37

TYCHY

Zespół Szkół nr 1
ul. Wejchertów 42
tel. 32/227-17-99

ZABRZE

Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych
pl. Traugutta 1
tel. 32/271-48-23

NIEPUBLICZNE

BIELSKO BIAŁA

Technikum Fryzjerskie 
w Bielsku Białej ZDZ Katowice
technik usług fryzjerskich
Technikum Logistyczne
w Bielsku Białej ZDZ Katowice
technik spedytor, logistyk
43-300 Bielsko Biała
ul. Sempołowskiej 1
tel. /fax 033 814 49 98
e-mail: s-bielsko@zdz.katowice.pl
www.bielsko.zdz.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
w Bielsku Białej ZDZ Katowice
fryzjer, kucharz małej gastronomii
43-300 Bielsko Biała
ul. Sempołowskiej 1
tel./ fax 033 814 49 98
e-mail: s-bielsko@zdz.katowice.pl
www.bielsko.zdz.pl

BYTOM

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
dla Młodzieży (uprawnienia szkoły publicznej po uruchomieniu kierunku) elektromechanik, 
ul. Powstanców Śląskich 6
41-902 Bytom
tel. 032 / 286-96-31
www.bytom.zdz.pl
e-mail: s-bytom@zdz.katowice.pl

CIESZYN

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
w Cieszynie ZDZ Katowice
kucharz małej gastronomii
43-400 Cieszyn. Pl. Londzina 3
tel./ fax 033 852 23 43
e-mail: s-cieszyn@zdz.katowice.pl
www.cieszyn.zdz.pl

CZĘSTOCHOWA

Technikum Fryzjerskie 
dla Młodzieży w Częstochowie 
ZDZ Katowice
technik usług fryzjerskich
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
fryzjer, kucharz małej gastronomii
42-200 Częstochowa
ul. Jagiellońska 141
tel. 034 365 93 69, 365 88 53
fax 034 365 88 53
e-mail: s-czest@zdz.katowice.pl
www.czestochowa.zdz.pl

DĄBROWA GÓRNICZA

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
w Dąbrowie Górniczej ZDZ Katowice
klasa wielozawodowa
41-303 Dąbrowia Górnicza
ul. Piłsudskiego 74, tel. 32 264 12 68
e-mail: s-dabrowa@zdz.katowice.pl
www.dabrowa.zdz.pl

KATOWICE

Technikum Lotnicze dla Młodzieży w Katowicach ZDZ Katowice
technik awionik, technik teleinformatyk, technik eksploatacji portów i terminali
40-092 Katowice, ul, Mickiewicza 16
tel. 032 258 83 14
e-mail: szkoly@zdz.katowice.pl
www.lotnicze.zdz.pl

Technikum Fryzjerskie
dla Młodzieży w Katowicach 
ZDZ Katowice
technik usług fryzjerskich
40-017 Katowice
ul. Graniczna 27, tel. 032 256 41 15
e-mail: s-katow1@zdz.katowice.pl
www.katowice.zdz.pl

RYBNIK

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ Katowice
klasa wielozawodowa
ul. Klasztorna, 14, 44-200 Rybnik
tel. 032/423-78-80, fax. 032/433-26-02
www.rybnik.zdz.pl
e-mail: s-rybnik@zdz.katowice.pl

SOSNOWIEC 

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ Katowice
blacharz samochodowy, 
lakiernik, murarz
ul. H. Sienkiewicza 25
41-200 Sosnowiec
tel. 032/266-49-05, fax.032/266-49-05
www.sosnowiec.zdz.pl
e-mail: s-sosnowiec@zdz.katowice.pl 

USTROŃ

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ Katowice
kucharz małej gastronomii
ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń
tel. 033/854-33-00
fax 033/854-45-05
www.ustron.zdz.pl
e-mail: s-ustron@zdz.katowice.pl 

TYCHY

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
dla Dorosłych w Tychach ZDZ Katowice – technolog robót wykończeniowych, posadzkarz, monter stystemów rurociągowych 
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 156
tel ./ fax 032 327 08 80
e-mail: s-tychy@zdz.katowice.pl
www.tychy.zdz.pl

ŻARKI

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
dla Młodzieży w Żarkach ZDZ Katowice
kucharz małej gastronomii, murarz, technolog robót wykończeniowych, klasa wielozawodowa
42-310 Żarki, ul. Sosnowa 2
tel. 034 314 80 99
fax 034 314 82 25
e-mail: s-zarki@zdz.katowice.pl
www.zarki.zdz.pl

ŻYWIEC

Technikum Fryzjerskie w Żywcu ZDZ Katowice
technik usług fryzjerskich
34-300 Żywiec
ul. H. Sienkiewicza 65
tel. 033 861 23 73
fax 033 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www.zywiec.zdz.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży w Żywcu ZDZ Katowice
fryzjer, kucharz małej gastronomii
34-300 Żywiec
ul. H. Sienkiewicza 65
tel. 033 861 23 73
fax 033 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www.zywiec.zdz.pl