szkoły dla dorosłych

strona główna
PUBLICZNE

BĘDZIN

Liceum Handlowe 
dla Dorosłych
Technikum dla Dorosłych
ul. 11 Listopada 3
tel./fax 32/267-77-58

Technikum Zawodowe 
dla Dorosłych
ul. Krasickiego 17
tel. 32/267-62-01

BIELSKO-BIAŁA

Bielska Szkoła Przemysłowa
Technikum dla Dorosłych
ul. Teodora Sixta 20
tel. 33/812-87-75

Technikum dla Dorosłych
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Budowlanych 4
tel. 33/812-54-59

BYTOM

Technikum Zawodowe 
ul. Świętochłowicka 10
tel./fax 32/286-22-19

CHORZÓW

Technikum Budowlane dla Dorosłych
ul. Narutowicza 5
tel. 32/241-34-75

Zespół Szkół 
Gastronomiczno-Usługowych
Technikum dla Dorosłych
ul. Katowicka 64
tel. 32/241-17-25, fax 32/241-71-43

GLIWICE

Technikum dla Dorosłych
ul. Warszawska 35
tel. 32/231-36-12

Technikum Górnicze dla Dorosłych 
ul. Sikorskiego 132
tel. 32/279-66-961

KATOWICE

Liceum Handlowe dla Dorosłych 
im. R. Mielczarskiego
al. Krzywoustego 13
tel. 32/254-30-48

Technikum Górnicze dla Dorosłych
Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących nr 2
ul. Mikołowska 131

Technikum dla Dorosłych
ul. Techników 11
tel. 32/256-63-24

Technikum dla Dorosłych
ul. ks. B-pa Bednorza 15
tel. 32/256-94-69

Technikum Zawodowe dla Dorosłych
ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 2
tel. 32/202-82-55

RUDA ŚLĄSKA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Technikum Uzupełniające
dla Dorosłych
ul. gen. Hallera 6
tel. 32/248-76-81

RYBNIK

Technikum, Podstawowe Studium Zawodowe  dla Dorosłych
ul. Świerklańska 42
tel. 32/422-22-96

SOSNOWIEC

Liceum Handlowe dla Dorosłych
ul. gen. Grota Roweckiego 66
tel. 32/291-39-25

ZABRZE

Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych
Technikum Górniczo-Elektroniczne dla Dorosłych
ul. 1 Maja 12
tel. 32/271-42-07

NIEPUBLICZNE

BIELSKO-BIAŁA

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Liceum Ogólnokształcące
ul. Powstańców Śląskich 6
tel. 33/828-58-87

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Bielsku Białej ZDZ Katowice
kształcenie ogólne
43-300 Bielsko Biała
ul. Sempołowskiej 1
tel./fax 033 814 49 98
e-mail: s-bielsko@zdz.katowice.pl
www.bielsko.zdz.pl

CHORZÓW

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Liceum Ogólnokształcące
ul. Jagiellońska 2/6, tel. 32/241-73-71

CIESZYN

Technikum dla Dorosłych 
w Cieszynie ZDZ Katowice
technik handlowiec, kucharz
Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych w Cieszynie 
ZDZ Katowice
technik handlowiec, 
technik budownictwa, kucharz,
technik pojazdów samochodowych
43-400 Cieszyn
Pl. Londzina 3
tel./fax 033 852 23 43
www.cieszyn.zdz.pl

CZĘSTOCHOWA

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Liceum Ogólnokształcące
Al. Wolności 11
tel. 34/321-43-48/49

Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych 
technik usług fryzjerskich 
w Częstochowie ZDZ Katowice
42-200 Częstochowa
ul. Jagiellońska 141
tel. 34/ 365 93 69, fax 34/ 365 88 53
e-mail: s-czest@zdz.katowice.pl
www.czestochowa.zdz.pl

DĄBROWA GÓRNICZA

Technikum dla Dorosłych 
w Dąbrowie Górniczej ZDZ Katowice
technik budownictwa
technik geodeta
Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych 
technik urządzeń sanitarnych
41-303 Dąbrowia Górnicza, 
ul. Piłsudskiego 74
tel. 32/ 264 12 68
e-mail: s-dabrowa@zdz.katowice.pl
www.dabrowa.zdz.pl 

GLIWICE

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Liceum Ogólnokształcące
ul. Zwycięstwa 14
tel./fax 32/332-41-73
tel. 32/ 332-64-64

JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Liceum Ogólnokształcące
ul. Warmińska 2a
tel./fax 32/470-40-92

KATOWICE

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Liceum Ogólnokształcące
ul. Mikołowska 26
tel. 32/781-84-23/24 

PIEKARY ŚLĄSKIE

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Piekarach Śląskich ZDZ Katowice
kształcenie ogólne 
NZSZ dla Dorosłych
kucharz małej gastronomii,
mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca
41-940 Piekary Śląskie
ul. Bytomska 207
tel. 32/ 287-11-23
e-mail: s-piekary@zdz.katowice.pl
www.piekary.zdz.pl

RACIBÓRZ

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
ul. Batorego 10
tel. 32/ 414-02-54

RYBNIK

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Rybniku ZDZ Katowice kształcenie ogólne 
NZSZ dla Dorosłych
sprzedawca
Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
technik usług fryzjerskich
44-200 Rybnik
ul. Klasztorna 14
tel. 32/423 78 80
fax 32/433 26 02
e-mail: s-rybnik@zdz.katowice.pl
www.rybnik.zdz.pl

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Liceum Ogólnokształcące
Pl. Wolności 13
tel. 32/423-09-09

SOSNOWIEC

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK 
Liceum Ogólnokształcące
ul. Warszawska 20
tel./fax 32/266-99-64

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych w Sosnowcu
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Sosnowcu ZDZ Katowice 
41-200 Sosnowiec
ul. H. Sienkiewicza 25
tel. 32 266 49 05
fax 32 266 61 66
e-mail: s-sosnowiec@zdz.katowice.pl 
www.sosnowiec.zdz.pl

TARNOWSKIE GÓRY

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Liceum Ogólnokształcące
ul. Sobieskiego 1
tel. 32/285-34-10/12

TYCHY

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Liceum Ogólnokształcące
ul. Grota Roweckiego 42
tel. 32/219-04-97

Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych w Tychach 
ZDZ Katowice
technik handlowiec, technik żywienia i gospodarstwa domowego
Technikum Górnicze
technik górnictwa podziemnego  
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 156
tel./fax 32 327 08 80
e-mail: s-tychy@zdz.katowice.pl
www.tychy.zdz.pl

ŻYWIEC

Technikum Uzupełniające 
dla Dorosłych w Żywcu 
ZDZ Katowice, kucharz
34-300 Żywiec, ul. H. Sienkiewicza 65
tel. 33 861 23 73, fax 33 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www.zywiec.zdz.pl