szkoły policealne

strona główna
PUBLICZNE

BĘDZIN

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół  nr 2
ul. 11 Listopada 3
tel./fax 32/167-77-58

BIELSKO-BIAŁA

Bielska Szkoła Polityki Socjalnej
ul. Młodzieżowa 7
tel./fax 33/821-39-27, 829-01-64

Policealne Studium Ekonomiczne 
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Komorowicka 27
tel. 33/812-45-03
fax 33/816-48-46

Zespół Szkół Medycznych
im. H. Chrzanowskiej
ul. Konopnickiej 6
tel. 33/812-27-58

Szkoła Policealna Obsługi Turystycznej 
ul. Jaskrowa 13
tel. 33/818-36-39

BYTOM

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
ul. Powstańców Śląskich 10
tel. 32/281-08-17
fax 32/281-27-84

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych
pl. Jana III Sobieskiego 1
tel. 32/281-97-63

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Webera 6
tel. 32/282-34-82

Policealne Studium Zawodowe
Państwowe Szkoły Budownictwa
ul. Powstańców Śląskich 10
tel. 32/281-97-02

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Żeromskiego 26
tel. 32/281-36-41

Zespół Szkół Medycznych
im. dra Alfreda Fiderkiewicza
ul. Piekarska 18
tel. 32/281-56-11
tel./fax 32/281-18-59

CHORZÓW

Policealne Studium Zawodowe 
dla Dorosłych
Centrum Kształcenia Ekonomistów
im. Ludwika Krzywickiego
ul. dr. Urbanowicza 2
tel. 32/241-17-37  

Policealne Studium Zawodowe
Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących nr 4
ul. św. Piotra 1
tel. 32/241-67-51

DĄBROWA GÓRNICZA

Policealne Studium Zawodowe 
Techniczne Zakłady Naukowe
ul. Łańcuckiego 10
tel. 32/262-43-13

GLIWICE

Medyczne Studium Zawodowe nr 1
ul. Hutnicza 9
tel. 32/231-12-64

Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Jacka Koraszewskiego
ul. Chudoby 10
tel./fax 32/231-22-55

Państwowe Policealne Studium Zawodowe
Wokalmo-Baletowe
ul. Nowy Świat 55/57
tel./fax 32/337-18-60

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół Samochodowych
ul. Kilińskiego 24 a
tel. 32/230-19-93

Policealne Studium Zawodowe
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
Zespół Szkół Łączności
ul. Warszawska 35
tel. 32/231-36-12

Policealne Studium Wokalno-Baletowe
ul. Nowy Świat 55/57
tel. 32/232-11-01 w. 34

KATOWICE

Medyczne Studium Zawodowe nr 1
ul. Gliwicka 276
tel. 32/254-67-25

Policealne Studium Zawodowe ŚTZN
ul. Sokolska 26
tel. 32/351-19-00

Policealne Studium Administracji Państwowej
Policealne Studium Ekonomiczne 
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Raciborska 3
tel. 32/251-68-01

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących nr 2
ul. Mikołowska 131
tel. 32/609-60-20
ul. Ścigały 9
tel./fax 32/252-43-14

Policealne Studium Zawodowe
Zespół Szkół Handlowych
ul. Gen. J. Hallera 60
tel. 32/256-99-34

Policealne Studium Zawodowe ZSHM
ul. 11 Listopada 13
tel. 32/256-98-41

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych
ul. Armii Krajowej 84
tel. 32/202-84-63

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
i Ogólnokształcących
ul. Techników 9
tel./fax 32/256-61-33

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3
im. E. Abramowskiego
ul. Harcerzy Września 
1939 r. nr 2
tel./fax 32/202-82-55

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
ul. Wiertnicza 3
tel./fax 32/256-63-73

RUDA ŚLĄSKA

Medyczne Studium Zawodowe
ul. Hallera 61
tel./fax 32/244-46-47

Szkoła Policealna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. gen. Hallera 6
tel. 32/248-76-81

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Gliniana 2 
tel. 32/244-45-89

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. Planty Kowalskiego 3
tel. 32/771-71-10

Policealne Studium Zawodowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
ul. Kałusa 3
tel. 32/242-08-05

SOSNOWIEC

Medyczne Studium Zawodowe
ul. Chmielna 17
tel. 32/299-57-68

Policealne Studium Ekonomiczne
Zespół Szkół 
Zawodowych nr 1
ul. Grota Roweckiego 66
tel. 32/291-39-25

Policealne Studium Zawodowe
Zespół Szkół  Zawodowych nr 3
ul. Braci Mieroszewskich 42
tel. 32/263-51-87

Policealne Studium Zawodowe
Zespół Szkół  Zawodowych nr 4
ul. Wawel 1
tel. 32/266-27-01

Policealne Studium 
Policealne Studium Zawodowe 
dla Dorosłych
Zespół Szkół Technicznych
ul. Legionów 9
tel. 32/293-52-51

TARNOWSKIE GÓRY

Medyczne Studium Zawodowe
Zespół Szkół 
Chemiczno-Medycznych
ul. Opolska 26
tel. 32/285-52-34

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony
ul. Sienkiewicza 23
tel. 0602 367 510

Policealne Studium Zawodowe
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Karola Miarki 17
tel. 32/285-38-61

Policealne Studium Zawodowe 
dla Dorosłych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Sienkiewicza 6
tel. 32/285-35-96

Policealne Studium Zawodowe
Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej
ul. Sobieskiego 5
tel. 32/285-29-28

Policealne Studium Zawodowe
Edukacyjne Centrum Ubioru
i Rzemiosła
ul. Legionów 35
tel. 32/285-40-87

Policealne Studium Zawodowe
Zespół Szkół 
Techniczno- Usługowych
ul. Pokoju 14
tel./fax 32/768-25-58,
258-22-51 w. 379

ZABRZE

Medyczne Studium  Zawodowe nr 1
im. prof. A. Cieszyńskiego
ul. 3 Maja 63
tel. 32/271-08-45

Medyczne Studium 
Zawodowe nr 2
ul. M.C. Skłodowskiej 40
tel. 32/271-72-29

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół  Zawodowych nr 3
im. Rotm. W. Pileckiego
ul. 3 Maja 118
tel. 32/271-29-15

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
ul. Traugutta 1
tel. 32/271-48-23

Policealne Studium Zawodowe 
Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
ul. Piłsudskiego 58
tel. 32/271-27-67

Policealne Studium Zawodowe 
Centrum Edukacji
ul. 1 Maja 12
tel. 32/271-42-07

Policealne Studium Zawodowe 
Zespół Szkół Spożywczych
ul. Franciszkańska 13
tel. 32/271-52-38

Policealne Studium Zawodowe
Zespół Szkół nr 17
ul. Park Hutniczy 3
tel. 32/278-55-79

ZAWIERCIE

Medyczne Studium Zawodowe
ul. Żabia 19 a
tel./fax 32/672-43-32

Policealne Studium Zawodowe
ul. Rataja 30
tel./fax 32/672-24-15

Policealne Studium Zawodowe
Zespół Szkół 
ul. Parkowa 7
tel. 32/672-29-17

NIEPUBLICZNE

BIELSKO-BIAŁA

Policealne Studium Zawodowe 
w Bielsku Białej ZDZ Katowice
technik usług kosmetycznych technik usług fryzjerskich
Medyczne Studium Zawodowe 
w Bielsku Białej ZDZ Katowice
ratownik medyczny, technik masażysta, opiekun medyczny
Studium Wizażu i Stylizacji
w Bielsku Białej ZDZ Katowice
wizaż i stylizacja
43-300 Bielsko Biała
ul. Sempołowskiej 1
tel./fax 033 814 49 98
e-mail: s-bielsko@zdz.katowice.pl
www.bielsko.zdz.pl

Profesja 
Centrum Kształcenia Kadr 
Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 5 
tel. 33/810-17-60

BYTOM

Policealna Szkoła Pracowników Ochrony w Bytomiu ZDZ Katowice
technik ochrony fizycznej osób 
i mienia, 41-902 Bytom
ul. Powstańców Śląskich 6
tel./fax 032 286 96 31
e-mail: s-bytom@zdz.katowice.pl
www.bytom.zdz.pl

Profesja 
Centrum Kształcenia Kadr 
Bytom, ul. Dworcowa 36 
tel. 32/386-13-88

CIESZYN

Policealne Studium Zawodowe 
w Cieszynie ZDZ Katowice
technik administracji , technik BHP
pl. Londzina 3
tel. 033 852-23-43
e-mail: s-cieszyn@zdz.katowice.pl
www.cieszyn.zdz.pl

CZĘSTOCHOWA

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Policealne Szkoły Jednoroczne
Policealne Szkoły Dwuletnie
Al. Wolności 11
tel. 34/321-43-48/49

Profesja 
Centrum Kształcenia Kadr 
Częstochowa
AL. NMP 29
tel. 34/365-28-65, 365-2866, 36537 37

Policealne Studium Zawodowe
w Częstochowie ZDZ Katowice
technik usług kosmetycznych
ul. Jagiellońska 141
tel. 034 365 93 69; 365 88 53
fax 034 365 88 53
e-mail: s-czest@zdz.katowice.pl
www.czestochowa.zdz.pl 

Policealne Studium DrukTur
al. NMP 14
tel. 34/324-51-80

Prywatne Policealne Studium Optyczne
pl. Daszyńskiego 1
tel. 34/324-58-11

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych 
Studium Finansowo- Księgowe 
ul. Kilińskiego 32/34
tel. 34/324-26-30

Szkoły Policealne TEB Edukacja 
Al. Najśw. Marii Panny 14
tel./fax 34/368-20-44
e-mail: czestochowa@teb.pl
www.teb.pl

DĄBROWA GÓRNICZA

Policealna Szkoła Zawodowa 
ZDZ Katowice
technik budownictwa
Aleja J. Piłsudskiego 74
42-303 Dąbrowa Górnicza 
tel. 32/264-12-68
www: www.dabrowa.zdz.pl 
e-mail: s-dabrowa@zdz.katowice.pl 

GLIWICE

Policealne Studium Administracji 
i Księgowości dla Dorosłych OŚWIATA
ul. Konarskiego 16
tel./fax 32/231-33-45

Policealne Studium Farmaceutyczne
ul. Okrzei 20
tel. 32/231-35-76, 
231-53-09

Profesja 
Centrum Kształcenia Kadr 
Gliwice, ul. Zwycięstwa 50/3 
tel. 32/230-63-15

Szkoła Pracowników Ochrony 
i Detektywów VICTORIOUS
ul. Okrzei 20
tel. 32/279-70-41, 0603 069 547

JASTRZĘBIE ZDRÓJ

KATOWICE

Centrum Edukacji Kadr
Studium Policealne
ul. 3 Maja 12
tel. 32/203-27-12;13

Policealna Szkoła Zawodowa ZDZ Katowice
technik usług kosmetycznych 
Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe ZDZ Katowice
ratownik medyczny, technik farmaceutyczny
ul. Graniczna 27
tel. 032 256 41 15
e-mail: s-katow1@zdz.katowice.pl
www.katowice.zdz.pl

Niepubliczna Lotnicza Szkoła Policealna ZDZ Katowice
ul. Mickiewicza 16
40-092 Katowice
technik eksploatacji portów 
i terminali
tel. 32/353-01-23
www.lotnicze.zdz.pl
e-mail: s-lot@zdz.katowice.pl

Profesja 
Centrum Kształcenia Kadr Katowice, ul. Słowackiego 16 
tel. 32/781-55-02

Prywatne Policealne Studium Techników Farmaceutycznych
ul. Gliwicka 276
tel. 32/254-67-25
tel./fax 32/250-96-33

LUBLINIEC

Policealne Studium Zawodowe
ul. Częstochowska 19
tel. 34/356-48-37

MYSŁOWICE

Policealna Szkoła Nowoczesnych Technik Grzewczych
ul. Generała Ziętka 126
tel. 32/222-03-60

RYBNIK

Elitarna Szkoła Służb Ochrony 
i Biznesu COBRA
tel. 32/785-02-02

SOSNOWIEC

Niepubliczna Szkoła Policealna 
w Sosnowcu ZDZ Katowice
technik BHP
41-200 Sosnowiec
ul. H. Sienkiewicza 25
tel. 032 266 49 05
e- mail: s-sosnowiec@zdz.katowice.pl
www.sosnowiec.zdz.pl

Profesja 
Centrum Kształcenia Kadr Sosnowiec, ul. Warszawska 12 
tel. 32/291-69-10

TARNOWSKIE GÓRY

Centrum Nauki  i Biznesu ŻAK
Policealne Szkoły Jednoroczne
Policealne Szkoły Dwuletnie
ul. Sobieskiego 1
tel. 32/285-34-10/12

TYCHY

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Tychach 
ZDZ Katowice
ratownik medyczny 
Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe
w Tychach ZDZ Katowice
technik górnictwa podziemnego
ul. Budowlanych 156
tel. 032 327 08 80
e-mail: s-tychy@zdz.katowice.pl
www.tychy.zdz.pl

Policealna Szkoła Detektywistyczna
Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe INTERCCOM
ul. Piłsudskiego 37/7
tel. 32/217-06-05

Profesja
Centrum Kształcenia Kadr 
Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42/44 p. 124,  tel. 32/277-81-38

USTROŃ

Szkoła Policealna w Ustroniu 
ZDZ Katowice
technik obsługi turystycznej
technik informatyk
Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe 
w Ustroniu ZDZ Katowice
dietetyk, technik masażysta
43-450 Ustroń
ul. Stawowa 3
tel. 33 854 33 00, fax 33 854 45 05
e-mail: s-ustron@zdz.katowice.pl
www.ustron.zdz.pl 

ZAWIERCIE

I Prywatne Policealne Studium Zawodowe
Policealna Szkoła Ochrony Osób 
i Mienia dla Dorosłych
ul. Sądowa 8
tel./fax 32/672-12-66

ŻARKI

Policealne Studium 
Zawodowe nr 1 w Żarkach 
ZDZ Katowice
technik BHP
ul. Sosnowa 2
tel. 34 314 80 99
e-mail: s-zarki@zdz.katowice.pl
www.zarki.zdz.pl

ŻYWIEC

Policealne Studium Biznesu 
DrukTur
ul. Zamkowa 4
tel. 33/861-28-40

Policealne Studium Zawodowe 
w Żywcu ZDZ Katowice
technik BHP
ul. Sienkiewicza 65
tel. 33 861 23 73
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www.zywiec.zdz.pl