szkoły średnie zawodowe

strona główna
BRZOZÓW

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Słoneczna 6
36-200 Brzozów
tel. 013/434 18 51

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. W. Pańki  1
36-200 Brzozów
tel. 013/434 17 82

DĘBICA

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Ogrodowa 20
39-200 Dębica
tel. 014/670 25 74

JAROSŁAW

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Poniatowskiego 23
37-500 Jarosław
tel. 016/621 62 71

Zespół Szkół Drogowo
-Geodezyjnych
ul. Św. Ducha 1
37-500 Jarosław
tel. 016/621 32 82

Zespół Szkół Ekonomicznych
Plac Mickiewicza 13
37-500 Jarosław
tel. 016/621 23 11

Zespół Szkół Plastycznych
ul. Jezuicka 1
37-500 Jarosław
tel. 016/621 24 18

Zespół Szkół Spożywczych
ul. Kraszewskiego 3
37-500 Jarosław
tel. 016/621 64 14

JASŁO

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Szkolna 21 a
38-200 Jasło
tel. 013/ 446 33 49

KROSNO

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Podkarpacka 16
38-400 Krosno
tel. 013/432 16 81

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Ks. Szpetnara 9
38-400 Krosno
tel. 013/432 23 19

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3
ul. Tysiąclecia 5
38-400 Krosno
tel. 013/432 15 61

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4
ul. Boh. Westerplatte 20
38-400 Krosno
tel. 013/432 17 77

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno
tel. 013/436 55 64

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 6
ul. Lewakowskiego 27
38-400 Krosno
tel. 013/432 02 36

MIELEC

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Jagiellończyka 3
39- 300 Mielec
tel. 017/788 52 89

Zespół Szkół Ekonomicznych 
ul. Warszawska 1 
39- 300 Mielec
tel. 017/773 15 80

Zespół Szkół Technicznych 
ul. Jagiellończyka 3
39-300 Mielec
tel. 017/788 13 11

PRZEMYŚL

Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Kilińskiego 10
37-700 Przemyśl
tel. 016/678 30 01

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Dworskiego 25
37-700 Przemyśl
tel. 016/678 33 02

Zespół Szkół Informatycznych
I Mechatronicznych
ul. Dworskiego 100
37-700 Przemyśl
tel. 016/675 04 84

Zespół Szkół Mechanicznych 
I Drzewnych
ul. Dworskiego 99
37-700 Przemyśl
tel. 016/678 51 74

Zespół Szkół Usługowo-
Hotelarskich i Gastronomicznych
ul. Bakończycka 11
37-700 Przemyśl
tel. 016/678 84 86

RZESZÓW

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Hoffmanowej 13
35-016 Rzeszów
tel. 017/748 30 00

Zespół Szkół Elektronicznych
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
tel. 017/748 30 40

Zespół Szkół Energetycznych
Al. Batalionów Chłopskich 7
35- 105  Rzeszów
tel. 017/748 30 70

Zespół Szkół Gospodarczych
ul. Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 017/748 35 00

Zespół Szkół Mechanicznych
ul. Hetmańska 45 a
35-078 Rzeszów
tel. 017/748 22 50

Zespół Szkół Plastycznych
ul. Staszica 16 a
35-051 Rzeszów
tel. 017/748 29 70

Zespół Szkół Samochodowych
ul. Warszawska 26 a
35-205 Rzeszów
tel. 017/748 23 00

Zespół Szkół Spożywczych 
ul. Warszawska 20
35-205 Rzeszów
tel. 017/748 31 00

Zespół Szkół Technicznych
ul. Matuszczaka 7
35-084 Rzeszów
tel. 017/748 31 40

STALOWA WOLA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Hutnicza 17
37-450 Stalowa Wola
tel. 015/842 17 41

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. 1 sierpnia 26
37-450 Stalowa Wola
tel. 015/842 06 40

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
ul. Polna 15
37-464 Stalowa Wola 6
tel. 015/844 04 12

TARNOBRZEG

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Kopernika 49
39- 400 Tarnobrzeg
tel. 015/823 31 51

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Sandomierska 27
39- 400 Tarnobrzeg
tel. 015/822 55 57

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
ul. Św. Barbary 1 b
39-400 Tarnobrzeg
tel. 015/ 822 36 55