szkoły dla dorosłych

strona główna
DĘBICA

Szkoła Policealna dla Dorosłych 
w Zespole Szkół nr 4 
im. M. Kopernika
ul. Metalowców 25 
39-200 Dębica
tel. 014/681 99 55

I Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Zespole Szkół nr 4 
im. M. Kopernika
ul. Metalowców 25
39-200 Dębica
tel. 014/681 99 55

JASŁO

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"
Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych
ul. Koralewskiego 9
(wejście od ul. Bednarskiej)
tel. 013/443 60 18

MIELEC

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych
ul. Kilińskiego 24
39-300 Mielec
tel. 0-17/788 88 50

RZESZÓW

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Hetmańska 45b
35-078 Rzeszów
tel. 017/853 71 22

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"
Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych
ul. Sobieskiego 2d/1
tel. 017/850 19 44

Centrum Usług Szkoleniowych
"CLEVER"
ul. Hoffmanowej 13, pokój 5a
35-016 Rzeszów
tel. 017/748 30 03

PRZEWORSK

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych 
ul. Krasickiego 9
37-200 Przeworsk
tel. 016/648 75 74

SANOK

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych
Jagiellońska 22
38-500 Sanok
tel. 013/463 23 85

TARNOBRZEG

Euro-Szkoła Bis
ul. św. Barbary 1 c 
39-400 Tarnobrzeg 
tel. 015/823 10 36

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
Technikum Budowlane 
dla Dorosłych
ul. św. Barbary 17
39-400 Tarnobrzeg
tel. 015/822 36 55