kolegia

strona główna
DĘBICA

Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Dębicy
39-200 Dębica
ul. Kościuszki 36
tel. 014/681 79 00

LEŻAJSK

Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Leżajsku
37-300 Leżajsk
ul. Skłodowskiej-Curie 6
tel. 017/242 03 89

MIELEC

Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Mielcu
39-300 Mielec
ul. Tańskiego 3
tel. 017/583 77 10

RZESZÓW

Kolegium Pracowników Służb 
Społecznych w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
tel. 017/854 28 22

Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych
ul. Leopolda Lisa-Kuli 13
35-025 Rzeszów
tel./fax 017/853 24 76

PRZEMYśL

Kolegium Nauczycielskie 
im. A. Fredry w Przemyślu
ul. Łukasińskiego 12
37-700 Przemyśl
tel. 016/678 55 02

Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych
ul. T. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl
tel. 016/678 91 57

SANOK

Niepubliczne
Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych
ul. Głogowa 1
38-500 Sanok
tel. 013/46 488 45

TARNOBRZEG

Zespół Kolegiów Nauczycielskich
ul. Sienkiewicza 159a
39-400 Tarnobrzeg
tel. 015/822 14 23