szkoły wyższe

   
strona główna
PUBLICZNE

BIAŁA PODLASKA

Państwowa Szkoła Wyższa 
im. Jana Pawła II
ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
tel. 83/344 99 00

CHEŁM

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa
ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm
tel. 82/565 88 95

LUBLIN

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie14
20-950 Lublin
tel. 81/445 41 37

Politechnika Lubelska 
ul. Nadbystrzycka 38 d
20-618 Lublin
tel. 81/536 66 23

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin
tel./fax 81/ 538 46 48

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38 A
20-618 Lublin
tel. 81/ 538 42 87, fax 81/ 538 46 46

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40 B 
20-618 Lublin
tel. 81/ 538 44 02
tel./fax 81/ 538 19 97

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin 
tel. 81/ 538 42 84

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin
tel. 81/ 538 45 36
tel./fax 81/ 538 46 71

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin
tel. 81/538 45 36
tel./fax 81/ 538 46 71

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81/537 51 22

Wydział Artystyczny
al. Kraśnicka 2a, 2b
20-718 Lublin
tel. 81/ 537 69 00
tel. 81/ 537 69 01

Wydział Biologii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. 81/ 537 52 16
fax 81/ 537 54 14

Wydział Chemii
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. 81/537 57 16
fax 81/ 533 33 48

Wydział Ekonomiczny	 
Pl. M. Curie -Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81/537 50 56

Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
tel./fax 81/ 537 54 80 
81/537 54 80

Wydział Humanistyczny
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
tel. 81/ 537 27 60
fax 81/ 537 27 63

Wydział Matematyki, 
Fizyki i Informatyki
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 i 5
20-031 Lublin
tel. 81/ 537 52 12

Wydział Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej
Al. Kraśnicka 2 cd
20-718 Lublin

Wydział Pedagogiki 
i Psychologii
ul. Narutowicza 12
tel. 81/537 63 01

Wydział Politologii
Pl. Litewski 3
20-080 Lublin
tel. 81/ 532 42 78

Wydział Prawa 
i Administracji
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel./fax 81/537 51 26

Uniwersytet Medyczny
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
tel. 81/528 88 93

Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
tel. 81/445 66 45

Wydział Agrobioinżynierii
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
tel. 81/ 445 69 46, 81/ 445 66 44
fax 81/ 445 60 31

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
tel. 81/ 445 66 61, 81/ 445 65 65
fax 81/445 60 06

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
tel. 81/445 66 11, 81/ 445 69 91
fax 81/ 533 35 49

Wydział Ogrodnictwa 
i Architektury Krajobrazu
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
tel. 81/ 445 65 05, 81/445 68 67
tel./fax 81/ 445 65 00

Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin 
tel. 81/ 445 66 32, 81/445 65 02
fax 81/ 445 65 12

Wydział Nauk o Żywności 
i Biotechnologii
ul. Skromna 8
20-704 Lublin
tel. 81/ 462 33 70, 81/ 462 33 72
fax  81/ 462 33 76

ZAMOŚĆ

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie
Wydział Nauk Rolniczych 
w Zamościu
ul. Szczebrzeska 102
22-400 Zamość
tel. 84/677 27 05, fax 84/639 60 39

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa
ul. Akademicka 8
22-400 Zamość
tel. 84/638 34 44
rekrutacja: tel. 84/638 09 40
e-mail: rekrutacja@pwszzamosc.pl

NIEPUBLICZNE

CHEŁM

Szkoła Wyższa 
im. B. Jańskiego w Warszawie
Wydział Zamiejscowy w Chełmie
ul. Batorego 1, 22-100 Chełm
tel. 82/563 18 00

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych 
i Komunikacji Społecznej
ul. Hrubieszowska 102
22-100 Chełm
tel. 82/560 40 50
e-mail: poczta@wssm.pl
www.wssm.pl

LUBLIN

Wyższa Szkoła 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
tel. 81/749 17 77 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
ul. Olchowa 8
20-355 Lublin
tel. 81/744 21 13

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
ul. Słowicza 3
20-336 Lublin
tel. 81/745 83 96

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Administracji
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin
tel. 81/740 84 11

Wyższa Szkoła 
Społeczno-Przyrodnicza
im. W. Pola
ul. Choiny 2
20-816 Lublin
tel. 81/740 72 40

ŁUKÓW

Wyższa Szkoła Biznesu 
i Administracji
ul. Siedlecka 56
21-400 Łuków
tel. 25/798 54 01

RYKI

Lubelska Szkoła Wyższa 
w Rykach
ul. Warszawska 3b
08-500 Ryki
tel. 81/865 70 10

ZAMOŚĆ

Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego 
z siedzibą w Zamościu
ul. Koszary 8
22-400 Zamość
tel. 84/638 82 22

Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Administracji
ul. Akademicka 4
22-400 Zamość
tel. 84/677 67 19

spoza województwa lubelskiego

BIAŁYSTOK

Uniwersytet Medyczny 
w Bałymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok 
tel. 85/7485473
e-mail: brip@umb.edu.pl
www.umb.edu.pl

KRAKÓW

American Business Academy 
& Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej
ul. św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków
tel: +48 668 165 215
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
www.bssu.edu.pl 

WARSZAWA

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
tel. 22/5893600

Europejska Wyższa Szkoła 
Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
tel. 22/6192890, 6199011
fax 22/6195240

Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22/234 76 60

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Społecznych
ul. Nowoursynowska 166 
budynek 4
tel. 22/5934710, fax. 5934701

Uniwersytet Warszawski
Wydział Fizyki
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
tel. 22/5532395, 5532156
www.fuw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Studium Europy Wschodniej
Pałac Potockich pok. C10
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel. 22/5522555, fax 22/5522222

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
ul. Obozowa 20
tel. 22/6310575
www.wsr.edu.pl