teatry

   
strona główna
Ośrodek Praktyk Teatralnych
„Gardzienice”
Biuro O.P.T. „Gardzienice”
w Lublinie
tel. 81/532 98 40
Recepcja w Gardzienicach
tel. 81/582 13 98

Teatr Muzyczny w Lublinie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-029 Lublin, tel. 81/532 25 21
widownia@teatrmuzyczny.eu

Teatr im. H. Ch. Andersena
ul. Dominikańska 1, 20-111 Lublin
tel. 81/532 32 25

Teatr im. Juliusza Osterwy
ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin
tel. 81/532 44 36

Teatr Stary w Lublinie
ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin
tel: 81/466 59 25