Filharmonia

strona główna
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 
20-029 Lublin
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
rezerwacje edukacyjne / koncerty dla przedszkoli i szkół podstawowych
tel 81 53 15106 / 504 303 956
edukacyjne@filharmonialubelska.pl
http://www.filharmonialubelska.pl