domy kultury

   
strona główna
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
tel. 81/466 61 00

Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"
ul. Judyma 2a
tel. 81/466 59 10

Młodzieżowy Dom Kultury 
"Pod Akacją" w Lublinie
ul. Grodzka 11
tel. 81/532 27 40

Ośrodek 
"Brama Grodzka – Teatr NN"
ul. Grodzka 21 
tel. 81/532 58 67

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin
Sekretariat: 
tel. 81 533 08 18
sekretariat@warsztatykultury.pl
Dział Komunikacji i Marketingu:
tel. 81 466 59 08
 
Wojewódzki Ośrodek Kultury 
w Lublinie
ul. Dolna Panny Marii 3
tel. centrala: 81 532 42 08, 09
tel. sekretariat: 81 532 49 27
www.wok.lublin.pl