szkoły wyższe

strona główna
PUBLICZNE

AKADEMIA 
GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA

WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
Al. Mickiewicza 30
tel. 12/617-20-66
www.wpie.agh.edu.pl

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, 
INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Al. Mickiewicza 30 paw. B-1
tel. 12/617 28 87

WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
Al. Mickiewicza 30, paw. B7
tel. 12/617-31-67

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
ul. Gramatyka 8a
tel. 12/617-43-95

WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. 12/617-26-50, 617-26-79
tel. 12/617-26-55
e-mail: wmn@agh.edu.pl
www.wmn.agh.edu.pl

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
ul. Reymonta 23
tel. 12/617-27-01, 12/617-27-07

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
ul. Gramatyka 10
tel. 12/617-42-80, 617-4202

AKADEMIA MUZYCZNA 
ul. św. Tomasza 43
tel. 12/422-43-23

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI 
pl. Matejki 13
tel. 12/422-11-31 w. 30

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
IM. BRONISŁAWA CZECHA 
al. Jana Pawła II 78
tel. 12/648-52-22, 648-49-84

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA 
IM. LUDWIKA SOLSKIEGO 
ul. Straszewskiego 21/22
tel. 12/422-18-55, 422-72-89

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
ul. Warszawska 24
tel. 12/628-20-23, 628-23-01 do 05

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII 
I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
ul. Warszawska 24
tel. 12/628-27-01

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
ul. Warszawska 24
tel. 12/628-28-01, 12/628-30-80

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
Al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków
tel. 12/628-36-03, 12/628-36-05

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
ul. Rakowicka 27
Dział Nauczania
tel. 12/293-54-25

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
ul. Gołębia 24
tel. centrala: 12/422-10-33, 
w. 133, 135

CENTRUM JĘZYKA I KULTURY CHIŃSKIEJ UJ
Instytut Konfucjusza
ul. Radziwiłłowska 4
tel. 12 421-10-61
kursy@instytutkonfucjusza.pl
www.instytutkonfucjusza.pl

INSTYTUT PEDAGOGIKI
ul. Batorego 12
31-135 Kraków
tel. 12/634-15-48, 12/634 03 93

JAGIELLOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE
ul. Krupnicza 2
tel. 12/421-36-11, 12/426-13-65
fax 12/423-00-99

WYDZIAŁ FIZYKI ASTRONOMII 
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
ul. Reymonta 4
30-059 Kraków
tel. 12/663-57-01

UNIWERSYTET PAPIESKI
Jana Pawła II
ul. Kanonicza 25
tel. 12/421-84-16, 12/421-68-48

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY 
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
ul. Podchorążych 2
tel. 12/662-60-93, 662-60-14

UNIWERSYTET ROLNICZY 
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
fax 12/12/662-42-74
www.ur.krakow.pl

UNIWERSYTET ROLNICZY 
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 
Architektura Krajobrazu 
Studia Międzywydziałowe 
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków 
tel. 12 662 40 50 
e-mail: architekturakrajobrazu@ur.krakow.pl

UNIWERSYTET ROLNICZY 
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
Wydział Inżynierii Produkcji 
i Energetyki
ul. Balicka 116 B
tel. 12/662-46-10
tel./fax 12/662-46-12

UNIWERSYTET ROLNICZY
Wydział Inżynierii Środowiska 
i Geodezji
Dziekanat Al. Mickiewicza 24-28
tel. Studia stacjonarne 
kierunek inżynieria środowiska 
tel. 12/662-40-57

UNIWERSYTET ROLNICZY
WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY
Al. Mickiewicza 21
tel. 12/662-43-32, fax 12/633-44-43

NIEPUBLICZNE

KRAKOWSKA AKADEMIA
IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO
ul. Herlinga-Grudzińskiego 1
tel. 12/252-44-00

KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA 
PROMOCJI ZDROWIA
ul. Krowoderska 73
tel. 12/423-38-40
tel./fax 12/292-50-04

SZKOŁA WYŻSZA 
IM. BOGDANA JAŃSKIEGO 
Wydział Zamiejscowy w Krakowie
ul. Witosa 9
tel. 12/654-48-62, 654-54-69
fax 12/654-48-62  w. 103

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII 
I INFORMATYKI
ul. Filipa 17
tel. 12/431-18-90
tel./fax 12/431-18-82

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA 
IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA
ul. Westerplatte 11
tel. 12/683-24-04

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
ul. Smoleńsk 14
tel. 12/422-92-02

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIE
ul. Armii Krajowej 4
tel. 12/638-65-77, 626-22-26 

SPOZA KRAKOWA

KIELCE

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA
ul. E. Orzeszkowej 15
25-435 Kielce
tel. 41/331-73-75, 331-72-38

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
im. B. Markowskiego
ul. Peryferyjna 15
25-435 Kielce
tel. 41/331-74-10

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH
ul. Piwnika „Ponurego” 49
25-666 Kielce
tel. 41/345 23 57
Wydział Zamiejscowy 
w Myślenicach tel. 12 274-00-70

WARSZAWA

Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki
ul. Koszykowa 75
tel. 22/234 76 60