szkoły śednie zawodowe

strona główna
PUBLICZNE

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 5
ul. św. Stanisława 10
tel./fax 12/422-53-26

Zespół Szkół 
Budowlanych nr 1
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Szablowskiego 1
tel. 12/637-13-53, 637-48-82

Zespół Szkół 
Budowlanych nr 2
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
os. Szkolne 18 
tel./fax 12/644-19-39
tel. informacyjny 
12/644-14-25

Zespół Szkół Zawodowych BUDOSTAL
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
os. Kościuszkowskie 2
tel. 12/648-75-51

Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
CHEMOBUDOWA Kraków
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
os. Urocze 13
tel. 12/644-19-44, 644-86-29

Zespół Szkół Chemicznych 
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Krupnicza 44
tel. 12/422-32-20

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1
im. Mikołaja Kopernika
Technikum Ekonomiczne
Liceum Profilowane
ul. Kapucyńska 2
tel. 12/422-99-13
tel./fax 12/422-79-08

Zespół Szkół 
Ekonomicznych nr 2
im. Ignacego Daszyńskiego
Liceum Profilowane
Technikum Ekonomiczno-Handlowe
Technikum Uzupełniające
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
os. Spółdzielcze 6
tel. 12/643-77-88, 644-73-94 w. 111 
tel./fax 12/644-22-59

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 6
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 6
ul. Miechowity 6
tel. 12/411-46-00, 411-47-68
fax 12/411-73-28

Zespół Szkół  Elektrycznych nr 1
im. Powstańców Śląskich
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające
ul. H. Kamieńskiego 49
tel. 12/655-12-93, 655-17-85
fax 12/655-60-09

Zespół Szkół  Elektrycznych nr 2
Liceum Profilowane, Technikum,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
os. Szkolne 26
tel. 12/644-59-50
fax 12/644-16-84

Zespół Szkół Energetycznych
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Loretańska 16
tel. 12/422-29-47

Zespół Szkół 
Gastronomicznych nr 1
im. Majora Henryka Sucharskiego
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
Technikum Uzupełniające
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
os. Złotej Jesieni 16
tel./fax 12/644-63-30
tel. 12/644-50-19

Zespół Szkół 
Gastronomicznych nr 2
im. Odona Bujwida
Liceum Profilowane, Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Zamoyskiego 6
tel./fax 12/656-04-04

Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej 
im. Gabriela Narutowicza
Liceum Profilowane, Technikum
ul. Lea 235
tel./fax 12/636-61-15
tel. 12/637-46-69

Zespół Szkół Inżynierii 
Środowiska i Melioracji
Technikum 
Zasadnicze Szkoły Zawodowe
ul. Ułanów 9
tel. 12/411-76-11, 411-45-34
fax 12/411-30-70

Zespół Szkół Łączności
im. Obrońców Poczty Gdańskiej
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Monte Cassino 31
tel. 12/269-15-37, 269-15-57

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1
im. Szczepana Humberta
Liceum Profilowane
Technikum Mechaniczne
Technikum Uzupełniające
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
al. Mickiewicza 5
tel. 12/422-64-43, 422-68-04

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
al. Skrzyneckiego 12
tel./fax 12/266-70-67

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3
im. Gen. Władysława Sikorskiego
Liceum Profilowane, Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
os. Szkolne 37
tel. 12/644-06-89, 644-24-37
fax 12/644-38-43 w. 14

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4
Technikum Mechaniczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Podbrzezie 10
tel. 12/422-82-74, 12/ 422-14-63
tel./fax 12/422-05-87

Zespół Szkół  Odzieżowych nr 1
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Syrokomli 21
tel. 12/422-47-75, 422-86-56

Zespół Szkół Odzieżowych 
i Ekonomicznych
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
im. Jana Matejki
ul. Bulwarowa 33
tel. 12/644-29-91

Zespół Szkół Poligraficzno- 
Księgarskich 
im. Zenona Klemensiewicza
Liceum Profilowane
Technikum Księgarskie 
Technikum Poligraficzne
Zasadnicza Szkoła Poligraficzna
os. Tysiąclecia 38
tel. 12/648-49-03, 647-06-35
fax 12/649-91-55 w.11

Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego
im. Jana Kilińskiego
Liceum Profilowane
Technikum Przemysłu Skórzanego
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Myślenicka 16
tel. 12/266-17-74

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
Liceum Profilowane
Technikum Przemysłu Spożywczego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
pl. Matejki 11
tel. 12/422-38-66, 422-31-58 

Zespół Szkół Zawodowych HTS S.A.
Liceum Profilowane, Technikum,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
os. Złotej Jesieni 2
tel. 12/641-64-98,12/648-36-80
tel./fax 12/425-04-17

Zespół Szkół nr 1
Liceum Profilowane
Technikum 
Szkoła Zawodowa
ul. Ułanów 3
tel. 12/411-96-00, 411-54-34
tel./fax 12/411-78-25

Zespół Szkół 
Zawodowych nr 1
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Rzeźnicza 4
tel. 12/421-38-44, 421-53-90
fax 12/421-50-36

Zespół Szkół Zawodowych nr 3
Liceum Profilowane
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
ul. Grochowa 23
tel./fax 12/653-27-44

Zespół Szkół Zawodowych 
Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa
im. Profesora Walerego Goetla
ul. Brzozowa 5
tel./fax 12/422-49-55

Zasadnicza Szkoła  
Zawodowa nr 3 
im. E. J. Jerzmanowskiego
al. gen. Skrzyneckiego 12
tel. 12/263-77-99

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Wybickiego 3a
tel. 12/629-85-00

Liceum Zawodowe
w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych 
i Słabowidzących
im. Włodzimierza Dolańskiego
ul. Tyniecka 7
tel. 12/266-66-80
fax 12/266-86-22

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Szkoła Zasadnicza
os. Szkolne 21 
tel. 12/644-51-66, 642-19-00
fax 12/425-85-35