szkoły policealne

strona główna
PUBLICZNE

KRAKOWSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1
ul. Zamojskiego 58
30-523 Kraków
tel./fax 12 656 48 45, 12 656 03 15
www.ksm.krakow.pl
e-mail: sekretariat@ksm.krakow.pl

NIEPUBLICZNE

Policealna Szkoła Zawodowa
Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Krakowie
ul. Wybickiego 3a
tel. 12/629-85-90, 12/629-85-60

Policealne Studium Zawodowe 
Fundacji Własności Pracowniczej 
os. Złotej Jesieni 2
tel. 12/641-65-61, 641-65-62
fax 12/641-65-14

PROFESJA 
Centrum Kształcenia Kadr
ul. Sławkowska 1
tel. 12/432-07-10, 421-62-66
fax 12/432-07-12

Prywatne Szkoły Zaoczne
mgra Kwietniowskiego, Policealne Studium Zawodowe Zaoczne 
ul. Wróblewskiego 8
tel./fax 12/276-81-82, 276-50-91

SPOZA KRAKOWA

KRZESZOWICE

Prywatne Szkoły Zaoczne
mgra Stefana Kwietniowskiego
Policealne Studium Zawodowe Zaoczne
ul. Szkolna 7, Krzeszowice
tel./fax 12/276-81-82, 276-50-91

WIELICZKA

Prywatne Szkoły Zaoczne
mgra Stefana Kwietniowskiego
Policealne Studium Zawodowe Zaoczne
ul. M. Kopernika 4, Wieliczka
tel./fax 12/276-50-91, 276-81-820