studia podyplomowe

strona główna
AKADEMIA DZIEDZICTWA
Studium Podyplomowe
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
tel. 12/424-28-45, fax 12/421-85-71

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
al. Mickiewicza 30
tel. 12/617-32-61, fax 12/617-3263

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
ul. Podchorążych 2
tel. 12/662-60-14, fax 12/637-22-43

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Historii
Muzeum Historyczne
ul. Gołębia 13
tel. 12/663-14-56

UNIWERSYTET PAPIESKI 
JANA PAWŁA II
ul. Kanonicza 25
tel. 12/421-84-16, 12/421-68-48

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
Wydział Mechaniczny
Szkoła Biznesu
Al. Jana Pawła II 37
tel. 12/374-32-50, fax 12/374-32-02

POLITECHNIKA KAKOWSKA
Centrum Pedagogiki i Psychologii
ul. Warszawska 24
tel./fax 12/628-25-18, 11

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
Al. Jana Pawła II 37
tel. 12/628-34-47, 628-36-62
fax 12/628-35-99

UNIWERSYET EKONOMICZNY
Krakowska Szkoła Biznesu 
ul. Rakowicka 27
tel./fax 12/29-35-560, 29-35-561

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII 
I INFORMATYKI
ul. Filipa 17
tel. 12/431-18-90, tel./fax 12/431-18-82

SPOZA KRAKOWA

KIELCE

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA
ul. E. Orzeszkowej 15
25-435 Kielce
tel. 41/331-73-75, 331-72-38