licea ogólnokształcące

strona główna
PUBLICZNE

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bartłomieja Nowodworskiego
pl. Na Groblach 9
tel. 12/422-96-79

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana  III Sobieskiego
ul. Sobieskiego 9
tel. 12/633-73-92

III Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego
os. Wysokie 6
tel. 12/648-42-76, 648-04-93

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Krzemionki 11
tel./fax 12/656-36-20

V Liceum Ogólnokształcące
im. Augusta Witkowskiego 
ul. Studencka 12
tel. 12/422-92-31, 422-31-72

VI Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
ul. Wąska 7
tel. 12/430-69-08

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Zofii Nałkowskiej
ul. Skarbińskiego 5
tel. 12/637-42-91, 637-05-24

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Grzegórzecka 24
tel.12/421-15-71

IX Liceum Ogólnokształcące
im. Zygmunta Wróblewskiego
ul. Kazimierza Czapińskiego 5
tel./fax 12/633-37-64

X Liceum Ogólnokształcące
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Wróblewskiego 8
tel./fax 12/633-11-97

XI Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Dąbrowskiej 
os. Teatralne 33	
tel./fax 12/644-07-26

XII Liceum Ogólnokształcące
im. C. K. Norwida 
os. Kolorowe 29 a
tel. 12/644-33-07

XIII Liceum Ogólnokształcące
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Sądowa 4
tel. 12/412-87-22
fax 12/411-08-21

XIV Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika
ul. Chełmońskiego 37
tel./fax 12/637-46-74

XV Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
al. Dygasińskiego 15	
tel. 12/657-64-53

XVI Liceum Ogólnokształcące
im. K.K. Baczyńskiego
os. Willowe 35
tel./fax 12/644-23-29 

XVII Liceum Ogólnokształcące
im. Młodej Polski 
ul. Złoty Róg 30
tel./fax 12/637-08-97

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Profesora Akademii Krakowskiej 
św. Jana Kantego 
ul. Na Błonie 15 b
tel./fax 12/637-27-07

XIX Liceum Ogólnokształcące 
os. Szkolne 37
tel. 12/644-06-89, 644-24-37

XX Liceum Ogólnokształcące
im. Leopolda  Staffa
ul. Szlak 5
tel. 12/633-10-33

XXI Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” 
– profil artystyczny
os. Tysiąclecia 15
tel. 12/648-49-95, 648-67-54

XXII Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Bronisława Ducha
os. Szkolne 26
tel. 12/644-59-50

XXIII Liceum Ogólnokształcące
ul. Seniorów Lotnictwa 5
tel./fax 12/411-05-25

XXIV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II 
ul. Wilhelma „Wilka” Wyrwińskiego 1
tel. 12/411-11-02

XXV Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego 
ul. Telimeny 9
tel. 12/658-50-70

XXVI Liceum Ogólnokształcące 
ul. Krupnicza 44
tel./fax 12/422-32-20

XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. dr Henryka Jordana
ul. Krowoderska 17
tel. 12/421-96-45

XXVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Wojciecha Bednarskiego
ul. Czackiego 11	
tel./fax 12/656-13-97

XXIX Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. Cechowa 57
tel. 12/654-03-44, 12/654-82-85
tel./fax 12/654-03-45

XXX Liceum Ogólnokształcące
os. Dywizjonu 303 bl. 66
tel. 12/648-27-51

XXXI Liceum Ogólnokształcące 
im. Romana Ingardena
ul. Zakątek 2
tel./fax 12/637-40-92

XXXII Liceum Ogólnokształcące
al. Skrzyneckiego 12
tel./fax 12/266-70-67

XXXIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kilińskiego
ul. Myślenicka 16
tel. 12/266-17-74

XXXIV Liceum Ogólnokształcące
ZS Specjalnych nr 2
w Specjalistycznym Szpitalu 
Matki i Dziecka
al. Pokoju 2 a
tel. 12/417-25-15

XXXV Liceum Ogólnokształcące
ul. Wielicka 265
tel. 12/658-20-11 w. 1567

XXXVI Liceum Ogólnokształcące
im. J. Conrada-Korzeniowskiego
os. Niepodległości 19
tel./fax 12/649-16-07

Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
ul. Grochowska 20
tel. 12/412-07-06 

Liceum Ogólnokształcące 
HTS S.A
os. Złota Jesień 2
tel. 12/641-64-98
tel.12/648-36-80
tel./fax 12/425-04-17

Liceum Ogólnokształcące 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych 
i Słabowidzących
im. Włodzimierza Dolańskiego
ul. Tyniecka 7
tel. 12/266-66-80

Publiczne Salezjańskie 
Liceum Ogólnokształcące 
os. Piastów 34
tel. 12/648-04-89

SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia 
w Zespole Szkół Muzycznych
os. Centrum E 2
tel. 12/644-88-35

Państwowe Liceum Muzyczne
VI-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia 
im. F. Chopina	
ul. Basztowa 6
tel. 12/422-20-23

Zespół Szkół Plastycznych
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
Państwowe Liceum Plastyczne
ul. Mlaskotów 6
tel./fax 12/422-07-94

NIEPUBLICZNE

Kolegium Europejskie
Europejskie Prywatne
Liceum Ogólnokształcące
ul. Kazimierza Wielkiego 33
tel. 12/632-46-29

Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące 
OO. Pijarów
im. ks. St. Konarskiego
ul. Akacjowa 5
tel./fax 12/412-33-63

Liceum Ogólnokształcące
przy B. H .U. KONTAKT
os. Centrum E-1
tel./fax 12/644-06-94

Liceum Ogólnokształcące 
PP Prezentek
ul. św. Jana 7
tel./fax 12/422-50-42

Liceum Ogólnokształcące
im. Bogdana Jańskiego
ul. Witosa 9
tel. 12/654-57-82, 654-48-62

Liceum Ogólnokształcące
im. Świętej Rodziny
ul. Pędzichów 13
tel. 12/633-55-76

Męskie Liceum Ogólnokształcące
św. Bernarda Ojców Cystersów
os. Szklane Domy 7
tel. 12/643-06-61

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
ul. Daszyńskiego 3
tel./fax 12/421-49-07

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
al. Dygasińskiego 5
tel./fax 12/657-66-19
tel. 12/658-37-11

III Prywatne Liceum Ogólnokształcące
ul. Sławkowska 20
tel. 12/422-00-75

IV Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące WORLD
ul. Basztowa 17	
tel. 12/422-90-98
fax 12/422-91-93

V Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące
ul. Smoleńsk 14
tel. 12/429-18-09
fax 12/422-92-02

VII Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Reja
ul. Grodzka 60
tel. 12/423-03-66 
tel./fax 12/423-03-72

VIII Prywatne Akademickie
Liceum Ogólnokształcące
ul. Karmelicka 45
tel./fax 12/633-96-57
tel. 12/632-93-13

I Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące
im. X. B. W. Ignacego Krasickiego
ul. Dunajewskiego 6
tel./fax 12/422-14-19
tel. 12/422-84-95

III Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Stradom 10
tel. 12/421-67-45