kursy i szkolenia

strona główna
Abiturient
Kursy dla maturzystów
31-126 Kraków
ul. Grabowskiego 9/2
tel. 12 352-18-20, 12 356-51-51
502-257-027

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Rolniczego
Al. 29 Listopada 46
tel. 12/662-51-74
tel./fax 12/662-51-75

Centrum Kształcenia Ustawicznego
os. Szkolne 21 
tel./fax 12/644-51-66, 642-19-00
fax 12/425-85-35

Centrum Szkolenia i Organizacji Stystemów Jakości
Politechnika Krakowska
Al. Jana Pawła II 37
tel. 12/628-34-47, 628-36-62
fax 12/628-35-99

PROFESJA
ul. Sławkowska 1 (II p.)
tel. 12/432-07-10, 12/421-62-66

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie
ul. Wybickiego 3a
tel./fax 12/629-85-60
tel. 12/629-85-90

SPOZA KRAKOWA

ZDZ Katowice
ul.  Krasińskiego 2
40-952 Katowice
tel. 32 603-77-11
e-mail: info@zdz.katowice.pl
szkoly@zdz.katowice.pl
www.zdz.katowice.pl