domy i centra kultury

strona główna
KIELCE

Kieleckie Centrum Kultury
pl. Moniuszki 2b
tel. 41/ 344 40 32

Wojewódzki Dom Kultury 
im. J. Piłsudskiego
ul. Ściegiennego 2
tel. 41/365 51 23

Wzgórze Zamkowe
Ośrodek Myśli Patriotycznej 
i Obywatelskiej OMPiO
Institute of Design Kielce IDKielce
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce
tel. 41/367 68 01
www.zamkowa3.pl
www.ompio.pl
www.idkielce.pl

Wojewódzki Dom Kultury 
im. J. Piłsudskiego
ul. Ściegiennego 2
tel. 41/365 51 23

OSTROWIEC SWIĘTOKRZYSKI

Miejskie Centrum Kultury 
ul. Siennieńska 54
tel. 41/262 48 52

PIŃCZÓW

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. Piłsudskiego 2a
tel. 41/357 24 24

SANDOMIERZ

Sandomierskie Centrum Kultury
ul. Rynek 20
tel. 15/832 29 64

STARACHOWICE

Starachowickie Centrum Kultury
ul. Radomska 21 
tel. 41/274 65 25