szkoły policealne

strona główna
PUBLICZNE 

BOLESŁAWIEC

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCąCYCH NR 1
ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11
59-700 Bolesławiec
tel. 75/732-31-93

DZIERŻONIÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO
ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 24
58-200 Dzierżoniów
tel. 74/831-52-60

JELENIA GÓRA

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-TURYSTYCZNYCH 
ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 27
58-500 Jelenia Góra
tel. 75/642-37-18

LEGNICA

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH 
ul. Witelona 10
59-220 Legnica
tel. 76/723-37-46

ŚWIDNICA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
ul. gen. Romualda Traugutta 5
58-100 Świdnica
tel. 74/852-29-57

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO
-ELEKTRYCZNYCH 
IM. JANA III SOBIESKIEGO
ul. Wałbrzyska 35-37
58-100 Świdnica
tel. 74/852-10-05

WAŁBRZYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
ul. Kłodzka 29
58-308 Wałbrzych
tel. 74/842-36-07

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 
Aleja Wyzwolenia 5
58-300 Wałbrzych
tel. 74/842-60-08

WROCŁAW

LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU
ul. Kiełczowska 43
51-315 Wrocław
tel. 71/345-61-79

SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE 
ul. Stawowa 24
50-018 Wrocław
tel. 71/343-85-92

SZKOŁA POLICEALNA SŁUŻB SPOŁECZNYCH 
ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław
tel. 71/367-86-66

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO
-ADMINISTRACYJNYCH  
IM. MARII DąBROWSKIEJ
ul. Stanisława Worcella 3
50-448 Wrocław
tel. 71/337-61-12

NIEPUBLICZNE 

BOLESŁAWIEC 

POLICEALNE STUDIUM FARMACUTYCZNE 
ul. Bankowa 10, 59-700 Bolesławiec
tel. 75/732-79-60

JELENIA GÓRA

AP EDUKACJA 
ul. Konopnickiej 10, piętro I
58-500 Jelenia Góra
tel. 75/754-12-97 

COSINUS
ul. M. Konopnickiej 23 
58-500 Jelenia Góra 
tel. 75/752-56-45

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE 
Aleja Jana Pawła II 25
58-500 Jelenia Góra
tel. 75/752-28-81 

PRYWATNA POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA
ul. Adama Mickiewicza 15
58-500 Jelenia Góra
tel. 75/642-12-21

TEB EDUKACJA
ul. 1-go Maja 43 
58-500 Jelenia Góra 
tel. 75/642-33-61
e-mail: jelenia@teb.pl
www.teb.pl

KŁODZKO

ŻAK 
CENTRUM NAUKI I BIZNESU 
ul. Daszyńskiego 8a
tel. 74/867-62-60

LEGNICA

AP EDUKACJA 
ul. NMP 16
59-220 Legnica
tel. 76/721-46-91

POLICEALNE STUDIUM FARMACEUTYCZNE LEGNICKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
ul. Dezyderego Chłapowskiego 13
59-220 Legnica
tel. 76/856-58-99

ŻAK 
CENTRUM NAUKI I BIZNESU 
ul. N.M. Panny 14/8
tel. 76/856-74-19

TEB EDUKACJA
ul. Zielona 17, 59-220 Legnica 
tel. 76/862-37-50
e-mail: legnica@teb.pl
www.teb.pl

LUBIN

CENTRUM EDUKACYJNE 
ROYAL COLLEGE
ul. Odrodzenia 34, 59-300 Lubin
tel. 76/844-30-30

TEB EDUKACJA
Al. Niepodległości 31, 59-300 Lubin 
tel. 76/841-50-60
e-mail: lubin@teb.pl
www.teb.pl

ŚWIDNICA

POLICEALNA SZKOŁA FARMACEUTYCZNA LZDZ
ul. gen. Romualda Traugutta 7
58-100 Świdnica
tel. 74/851-31-57

TEB EDUKACJA
ul. R. Traugutta 5, 58-100 Świdnica
tel. 74/853-67-82
e-mail: swidnica@teb.pl
www.teb.pl

WAŁBRZYCH

COSINUS 
58-300 Wałbrzych
ul. Słowackiego 15a/1a
58-300 Wałbrzych
tel. 74/842-63-41

TEB EDUKACJA
Al. Wyzwolenia 5 
58-300 Wałbrzych
tel. 74/847-83-64
e-mail: walbrzych@teb.pl
www.teb.pl

ŻAK 
CENTRUM NAUKI I BIZNESU 
ul. Rynek 20
58-300 Wałbrzych
tel. 74/843-30-30

WROCŁAW

AP EDUKACJA
Rynek  42-43/8 piętro II
50-116 Wrocław
tel. 71/341-96-70

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ „MUR”
ul. Kruszwicka 26-28 b
53-652 Wrocław
tel. 71/359-60-81

COSINUS 
ul. Rynek  – Ratusz 13/14/1 
50-101 Wrocław
tel. 71/342-60-05

OŚWIATA – Spółdzielnia Pracy
ul. Ruska 46 b
50-079 Wrocław
tel. 71/343-77-77

POLICEALNA SZKOŁA 
DETEKTYWÓW 
I PRACOWNIKÓW OCHRONY
OCHIKARA
ul. Stawowa 24
50-018 Wrocław
tel. 71/781-87-33

POLICEALNE STUDIUM KADRA
Pl. Orląt Lwowskich 20 e
53-605 Wrocław
tel. 71/341-07-68

POLICEALNE STUDIUM NOVUM
ul. Prosta 16
53-509 Wrocław
tel. 71/794-05-08

PROFESJA
Rynek 26/2
50-101 Wrocław
tel. 71/346-03-37

PROMINET COLLEGE
ul. Wita Stwosza 3
50-148 Wrocław
tel. 71/372-47-31

PRYWATNE MEDYCZNE STUDIUM
TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
ul. Ojców Oblatów 1
54-239 Wrocław
tel. 71/350-61-66

PRYWATNY ZESPÓŁ SZKÓŁ
ANDRZEJA ŻYWIRSKIEGO
ul. Nowowiejska 69
50-340 Wrocław
tel. 71/322-15-48

REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI
ul. Uniwersytecka 1
50-951 Wrocław
tel. 71/342-27-74

TEB EDUKACJA 
ul. Fabryczna 29-31 
53-609 Wrocław 
tel. 71/355-56-72
fax. 71/355-56-71
e-mail: wroclaw@teb.pl
www.teb.pl

ŻAK 
CENTRUM NAUKI I BIZNESU 
Rynek-Ratusz 10
50-106 Wrocław
tel. 71/788-96-87