muzea

strona główna
DUSZNIKI ZDRÓJ

MUZEUM PAPIERNICTWA 
W DUSZNIKACH ZDROJU
ul. Kłodzka 42
57-340 Duszniki Zdrój
tel. 74/866-92-48

JELENIA GÓRA

MUZEUM KARKONOSKIE 
W JELENIEJ GÓRZE
ul. Matejki 28
58-500 Jelenia Góra
tel. 75/767-61-28

LEGNICA

MUZEUM MIEDZI W LEGNICY
ul. Partyzantów 3
59-220 Legnica
tel. 76/862-02-89

WROCŁAW

MUZEUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ul. Sukiennice 14/15
50-107 Wrocław
tel. 71/347-16-90

Oddziały muzeum:

MUZEUM HISTORYCZNE
ul. Sukiennice 14/15 
50-107 Wrocław
tel. 71/347-16-90

MUZEUM SZTUKI MIESZCZAŃSKIEJ
Rynek-Ratusz
50-106 Wrocław
tel. 71/347-16-93

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE ARSENAŁ MIEJSKI
ul. Cieszyńskiego 9
50-136 Wrocław
tel. 71/347-16-96

MUZEUM SZTUKI MEDALIERSKIEJ
ul. Kiełbaśnicza 5
50-108 Wrocław
tel. 71/347-16-94

MUZEUM MILITARIÓW 
ARSENAŁ MIEJSKI
ul. Cieszyńskiego 9
50-136 Wrocław
tel. 71/347-16-96

MUZEUM SZTUKI CMENTARNEJ
STARY CMENTARZ ŻYDOWSKI
ul. Ślężna 37/39
53-301 Wrocław
tel. 71/791-59-04

MUZEUM ARCHITEKTURY
ul. Bernardyńska 5
50-156 Wrocław
tel. 71/344-82-78

ARCHIWUM BUDOWLANE MIASTA WROCŁAWIA
ODZIAŁ MUZEUM ARCHITEKTURY
ul. Cieszyńskiego 9 Arsenał
50-136 Wrocław
tel. 71/344-48-21

MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE
pl. Katedralny 16
50-329 Wrocław
tel. 71/327-11-78

MUZEUM NARODOWE 
WE WROCŁAWIU
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
tel. 71/372-51-50

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
ODZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO
ul. Kazimierza Wielkiego 34
50-077 Wrocław
tel. 71/344-33-13

PANORAMA RACŁAWICKA
ODZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO
ul. Purkyniego 11
50-155 Wrocław
tel. 71/344-16-61

MUZEUM SZTUKI KSIąŻKI
W ORGANIZACJI MUZEUM NARODOWEGO
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
tel.  71/372-51-50

MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
W ORGANIZACJI MUZEUM NARODOWEGO
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
tel. 71/372-51-50

MUZEUM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. 71/375-26-18

MUZEUM GEOLOGICZNE
INSTYTUTU NAUK GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
tel. 71/320-12-06

MUZEUM MINERALOGICZNE
INSTYTUTU NAUK GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
tel. 71/320-12-06

ODDZIAŁ MUZEUM MINERALOGICZNEGO
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
tel. 71/340-26-68

MUZEUM PRZYRODNICZE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wrocław
tel. 71/322-50-44

MUZEUM POCZTY 
I TELEKOMUNIKACJI
ul. Krasińskiego 1
53-301 Wrocław
tel.71/346-95-84

SPOZA WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLąSKIEGO 

KRAKÓW

MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MAIUS
ul. Jagiellońska 15
tel. 12/422-10-33  w. 1319

PSZCZYNA

MUZEUM ZAMKOWE 
W PSZCZYNIE 
ul. Brama Wybrańców 1
43-200 Pszczyna
tel. 32/210-30-37

WIELICZKA

MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH
ul. Zamkowa 8
32-020 Wieliczka
tel. 12/289-16-33