kursy

strona główna
LUBIN

Dolnośląska Szkoła Bankowa Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 6 A
tel. 76 844 45 17
fax 76 842 61 00

WROCŁAW

ABITURIENT
ul. Kazimierza Wielkiego 9
tel. 71 727-10-06
tel. 510 093 198

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego
inMedia Polska Sp. z o.o.
ul. Rynek 36/37
tel. 71 364-09-11
fax 71 364-09-19

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
ul. Wagonowa 1
tel./fax 71 373-57-97